Πλένουμε σχολαστικά

Πλένουμε σχολαστικά

Οι χώροι που υποδέχονται τα λαχανικά του Φρεσκούλη είναι πεντακάθαροι και ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι τελευταίας γενιάς.

Να πώς δουλεύουν οι άνθρωποί μας:

Ξεδιαλέγουν τα οπωρολαχανικά και κρατούν τα πλέον κατάλληλα.

Όσα περάσουν τη διαλογή, ξεφλουδίζονται προσεκτικά με τα χέρια.
Στη συνέχεια τα ξεφλουδισμένα οπωρολαχανικά τοποθετούνται στα ειδικά σχεδιασμένα μηχανήματα κοπής, όπου κόβονται και περνάνε στα μηχανήματα πλύσης.

Στην αρχή πλένονται με άφθονο νερό βρύσης και μετά με ψεκασμό νερού. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται τρεις φορές πριν τα καλοπλυμένα πλέον λαχανικά τοποθετηθούν στον φυγοκεντρικό μηχανισμό, όπου με στροβιλισμό στεγνώνουν.

Τα πλυμένα και στεγνά λαχανικά κατευθύνονται χωρίς να τα ακουμπήσει ανθρώπινο χέρι στη μηχανή αυτόματης ζύγισης και τυποποίησης όπου συσκευάζονται σε προστατευτική ατμόσφαιρα.

Κάθε προϊόν Φρεσκούλης φτάνει στο τραπέζι του καταναλωτή ελεγμένο και πιστοποιημένο. Σε κάθε στάδιο παραγωγής και πριν τη διάθεση ακολουθούνται αυστηροί ποιοτικοί έλεγχοι που αφορούν τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη σήμανση και απαντούν σε όλες τις προϋποθέσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Όλα τα προϊόντα Φρεσκούλης παράγονται σύμφωνα με το σύστημα Ολοκληρωμένης Αγροτικής Διαχείρισης και την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων πιστοποιημένο TUV HELLAS κατά EN ISO 9001:2008 και ΕΝ ISO 22000:2005, σύμφωνα με τις αρχές HACCP (CODEX ALIMENTARIUS).