Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Έχοντας πλήρη συναίσθηση των αναγκών των ευαίσθητων ομάδων που υπάρχουν στην κοινωνία του σήμερα, καταβάλουμε την μέγιστη δυνατή προσπάθεια να προσφέρουμε την στήριξη μας προσπαθώντας ολοένα και περισσότερο.

ΒΟΗΘΑΜΕ
  • Συνεργαζόμαστε με τις παρακάτω
    Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), προκειμένου να προσφέρουμε φρέσκα φρούτα και λαχανικά για τις ανάγκες σίτισης συνανθρώπων μας:

  • Είμαστε κοντά στον Αθλητισμό, στηρίζοντας τις προσπάθειες νέων παιδιών αγοράζοντας στολές ή δίνοντας χορηγίες για εκδηλώσεις:

Στηρίζουμε το πρόγραμμα του Μπορούμε στο Χωράφι, παροτρύνουμε τους παραγωγούς και συνεργάτες μας να συμμετέχουν σε αυτό www.boroume.gr/gleaning/