Διασφάλιση Ποιότητας

Κάθε προϊόν Φρεσκούλης φτάνει στο τραπέζι του καταναλωτή ελεγμένο και πιστοποιημένο.

Σε κάθε στάδιο παραγωγής και πριν τη διάθεση ακολουθούνται αυστηροί ποιοτικοί έλεγχοι που αφορούν τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη σήμανση και απαντούν σε όλες τις προϋποθέσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Όλα τα προϊόντα Φρεσκούλης παράγονται σύμφωνα με το σύστημα Ολοκληρωμένης Αγροτικής ∆ιαχείρισης και την εφαρμογή του Συστήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων πιστοποιημένο από την TUV HELLAS κατά EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 22000:2005, σύμφωνα με τις αρχές HACCP (CODEX ALIMENTARIUS). Η παραγωγική μας διαδικασία είναι επίσης πιστοποιημένη με το FSCC 22000, το οποίο φέρει την πλήρη αναγνώριση από τον GFSI (Global Food Safety Initiative).