Πλένουμε σχολαστικά

Οι χώροι που υποδέχονται τα λαχανικά του Φρεσκούλη είναι πεντακάθαροι και ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι τελευταίας γενιάς.

Το προσωπικό μας ξεδιαλέγει τα οπωρολαχανικά και κρατά τα πλέον κατάλληλα.

Όσα περάσουν τη διαλογή, ξεφλουδίζονται προσεκτικά με τα χέρια. Στη συνέχεια τα ξεφλουδισμένα οπωρολαχανικά τοποθετούνται στα ειδικά σχεδιασμένα μηχανήματα κοπής, όπου κόβονται και περνάνε στα μηχανήματα πλύσης.

Τα πλυμένα και στεγνά λαχανικά κατευθύνονται χωρίς να τα ακουμπήσει ανθρώπινο χέρι στη μηχανή αυτόματης ζύγισης και τυποποίησης όπου συσκευάζονται σε προστατευτική ατμόσφαιρα.

διαλογή κοπή λαχανικών

πλύσιμο

Το πολυδύναμο μοντέλο παραγωγής της Eurocatering

01. Διαλογή

Κατά την παραλαβή των πρώτων υλών πραγματοποιείται η πρώτη διαλογή. Ελέγχεται η καταλληλότητα με κριτήρια τα ποιοτικά χαρακτηριστικά: είδος, χρώμα, στάδιο ωρίμανσης, κτλ.

02. Κοπή

Η δεύτερη διαλογή γίνεται κατά το στάδιο κοπής.
Τα λαχανικά ελέγχονται και πάλι προσεκτικά και κόβονται πριν τα στάδια πλυσίματος.

03. Πλύσιμο

Στα μηχανήματα πλύσης τα κομμένα λαχανικά περνούν από δύο στάδια:

Α’ στάδιο
Πλύσιμο με νερό ελεγχόμενης ποιότητας

Β’ στάδιο
Ψεκασμός με πόσιμο νερό σε μεγάλη πίεση.
Η διαδικασία επαναλαμβάνεται τρεις φορές.

04. Στέγνωμα

Τα πλυμένα λαχανικά τοποθετούνται σε φυγοκεντρικό μηχανισμό όπου στραγγίζουν και τελικά, στεγνώνουν.

05. Ζύγιση και Τυποποίηση

Τα λαχανικά περνούν στη μηχανή αυτόματης ζύγισης και συσκευασίας από όπου προκύπτουν τα τελικά προϊόντα.

06. Αποθήκευση

Για τα έτοιμα προϊόντα ξεκινά η αλυσίδα ψύξης. Αποθηκεύονται και διατηρούνται σε θαλάμους που διατηρούν τη θερμοκρασία τους στα επιθυμητά επίπεδα. Οι ψυκτικοί θάλαμοι συντήρησης λειτουργούν σε θερμοκρασία μικρότερη των 5°C.

07. Διανομή

Τα προϊόντα φορτώνονται στα φορτηγά-ψυγεία που διαθέτουν ψυκτικά στοιχεία και θαλάμους ικανούς να διατηρούν τα προϊόντα στην κατάλληλη θερμοκρασία (≤5°C).