Πιστοποίηση No Food Waste

H Eurocatering AE, είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που λαμβάνει την πιστοποίηση No Food Waste, η οποία αναπτύχθηκε από τον φορέα πιστοποίησης TÜV AUSTRIA Hellas σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Μπορούμε.

 

Τι είναι η πιστοποίηση No Food Waste: Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο Σχήμα Πιστοποίησης κατά της σπατάλης των τροφίμων με στόχο την ανάδειξη της υπευθυνότητας, της κοινωνικής συνείδησης και ευαισθησίας, καθώς και της επιχειρηματικής ηθικής. Βάσει αυτών των αρχών, κάθε επιχείρηση καθορίζει και προβαίνει σε πρακτικές σχετικές με την ανάπτυξη διαρκώς αξιολογούμενων μεθόδων διαχείρισης και αξιοποίησης των τροφίμων με στόχο την ελαχιστοποίηση της σπατάλης τους, που δύναται να προκύψει σε όλα τα στάδια της παραγωγής και της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.

 

H σπατάλη των τροφίμων αποτελεί μια διαρκώς αυξανόμενη πρόκληση στις προτεραιότητες των κρατών παγκοσμίως. Για τον λόγο αυτό, η επιχείρηση έχει δεσμευτεί εδώ και χρόνια να λειτουργεί έχοντας ως γνώμονα τη συνετή διαχείριση των τροφίμων, των πλεονασμάτων, καθώς και των υπολειμμάτων των προϊόντων σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πιο συγκεκριμένα, υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις για την πρόληψη και μείωση της σπατάλης τροφίμων:

 

    ΔΙΑΣΩΣΗ ΒΡΩΣΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ. Η διάσωση τροφίμων, είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα που αφορά όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας γι’ αυτό η αναδιανομή πλεοναζόντων προϊόντων, αποτελεί  κύριο στόχο της εταιρείας εδώ και χρόνια. Από το 2016 η εταιρεία Eurocatering AE, έχει διασώσει 85 τόνους φρούτων και λαχανικών.

 

    ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Δεδομένου ότι η κομποστοποίηση αποτελεί έναν άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο ανακύκλωσης, ευεργετικός για το περιβάλλον, η εταιρεία αποστέλλει οργανικά απόβλητα για κομποστοποίηση. Ενδεικτικά, τα τελευταία 4 έτη έχει διαθέσει πάνω από 6.000 τόνους σε αδειοδοτημένους αποδέκτες για επεξεργασία και κομποστοποίηση.

 

    ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, σε συσκευασίες Φρεσκούλης με στόχο την μείωση της σπατάλης τροφίμων. Η μάρκα διαθέτει στην ελληνική αγορά κάποια από τα προϊόντα της σε συσκευασίες με επανακλειόμενο αυτοκόλλητο (open-close) για εύκολο άνοιγμα-κλείσιμο, προκειμένου να διατηρούνται τα λαχανικά φρέσκα και αναλλοίωτα και κάθε φορά να χρησιμοποιεί ο καταναλωτής από το περιεχόμενο ακριβώς όση ποσότητα χρειάζεται και η υπόλοιπη να διατηρείται στο ψυγείο μέχρι την επόμενη κατανάλωση. Παρέχεται στους καταναλωτές ευελιξία επιλογής μεγέθους των σαλατών μας -οικογενειακή και ατομική συσκευασία- ανάλογη των αναγκών τους.

 

Με την εφαρμογή των παραπάνω, παρά την αύξηση των πωλήσεων και συνεπώς και του όγκου των προϊόντων, η Eurocatering έχει πετύχει μείωση της σπατάλης τροφίμων κατά 22% τα περασμένα 3 έτη και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει.

 

Επίσης, είναι μέλος της Συμμαχίας για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων από το 2020,  μια πρωτοβουλία της οργάνωσης «Μπορούμε» στην οποία συμμετέχουν δημόσιες αρχές, επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς, επιχειρήσεις τροφίμων και εστίασης από όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, φορείς της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων.

Ιούνιος 2022